Nyt fra os

15-02-2019

Generalforsamling i bryglauget

Fredag d. 15. februar havde vi generalforsamling i bryglauget. P.t. er vi 14 bryggere i lauget, heraf var 7 mand mødt op til generalforsamlingen. Desværre var Oldermand Karl Nissen forhindret pga. sygdom. I stedet var det Vice-Oldermand Jan Kristoffersen der bød velkommen med en skål. Små 2 timer tog det at komme igennem dagsordenen, godt styret af dirigenten Lennart Jensen. Oldermandens beretning og finansforvalterens regnskab blev begge godkendte med applaus. Den siddende bestyrelse blev genvalgt og der var også genvalg til revisor og suppleanter.

Derfor består bestyrelsen i brygauget stadig af:

Oldermand : Karl Nissen

Vice-oldermand : Jan Kristoffersen

Finansforvalter : Tonny Pedersen